Asociația Trei Copii s-a înființat în anul 2014 la inițiativa a trei clujeni care au dorit sa vină în întâmpinarea nevoilor cu care se confruntă copiii cu dizabilități psiho-motorii din acest oraș si nu numai.

Prin programele pe care le dezvoltă, Asociația Trei Copii urmărește creșterea calității vieții copiilor cu nevoi speciale, crearea unor programe de integrare educatională, sensibilizarea opiniei publice și a autorităților politice în legătură cu condiția și problemele întâmpinate de copiii cu dizabilități psiho-motorii, precum și apărarea drepturilor acestora.